สืบค้น

ระบบสืบค้นข้อมูลเอกสารโบราณ

x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อ 
อักษร 
ภาษา 
Action
Status
 
1กจ.4จารึกปราสาทเมืองสิงห์ขอมไทย ...X
2กท.27จารึกสมิงสิริมะโนราชามอญโบราณมอญ ...X
3กท.29จารึกธรรมจักรปัลลวะบาลี ...X
4กท.37จารึกเสาแปดเหลี่ยมขอมเขมร ...X
5กท.53จารึกวังสวนผักกาดขอมโบราณเขมร ...X
6กท.54จารึกเจ้าเถรคิริสัทธารูปอักษรอื่นๆ, ขอมอยุธยาไทย ...X
7กท.55จารึกสร้างเทวรูปขอมโบราณสันสกฤต, เขมร ...X
8กท.56จารึกพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราชรูปอักษรอื่นๆ, ขอมสุโขทัยไทย ...X
9กท.57จารึกมงคลบนรอยพระพุทธบาทรูปอักษรอื่นๆ, ขอมอยุธยาบาลี ...X
10กท.58จารึกมหาเถรศรีเทพไทยอยุธยา, ขอมอยุธยาไทย ...X
Page 1 of 24 (236 items)Prev123424Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อหน้าปก 
ชื่อเรื่อง 
อักษร 
ภาษา 
สำนัก
หอสมุดแห่งชาติ
 
Action
Status
 
1 384/2-20พระธมฺมปท บั้นต้นธมฺมปทวณฺณนา ธมฺมปทฏฺกถา ขุทฺทกนิกายฏฺกถา ขอม, บาลี หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
21/1พระปาฏิโมกข์ภิกฺขุปาติโมกฺขธรรมล้านนาบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
31/1สินไชยสังข์ศิลป์ชัยไทยน้อยไทยอีสานหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
41/1:1กตำนานพระเมาลีเจดีย์เมืองหงสาวดีตำนานพระเมาลีเจดีย์เมืองหงสาวดีธรรมอีสานไทยอีสาน, บาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
51/1-15อาทิกมฺมปาลิ มหาวิภงฺคปาลิพระบาลีอาทิกมฺมขอมบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
61/1-15พระบาลีอาทิกมฺมอาทิกมฺมปาลิ มหาวิภงฺคปาลิขอมบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
71/1-15พระบาลีอาทิกมฺมอาทิกมฺมปาลิ มหาวิภงฺคปาลิขอมบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
81/1-15พระบาลีอาทิกมฺมอาทิกมฺมปาลิ มหาวิภงฺคปาลิขอม, บาลี หอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
91/ก/1อสีตานุพฺยญชนคาถาอสีตานุพฺยญชนคาถามอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
101/ข/1มหากสฺสปเถรนิพพานมหากสฺสปเถรนิพฺพานมอญบาลีหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
Page 1 of 3707 (37066 items)Prev12343707Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ชื่อเรื่อง 
หมวด 
หมู่ 
สำนัก
หอสมุดแห่งชาติ
 
Action
Status
 
130การเกด เล่ม 1วรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
231การเกด เล่ม 2วรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
332การเกด เล่ม 3วรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
433การเกดวรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
5231ปลาบู่ทอง เล่ม 1วรรณคดีกาพย์กลอนสวดหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
6232ปลาบู่ทอง เล่ม 1วรรณคดีกาพย์กลอนสวดหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
7233ปลาบู่ทองวรรณคดีกาพย์กลอนสวดหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
8234ปลาบู่ทองวรรณคดีกาพย์กลอนสวดหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
988คาวี เล่ม 1 บทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2วรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
1089คาวี เล่ม 2 บทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2วรรณคดีกลอนบทละครหอสมุดแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ...X
Page 1 of 1191 (11903 items)Prev12341191Next v
x
ลำดับ 
เลขทะเบียน 
ลักษณะตู้ 
รายละเอียด 
Action
Status
 
1อย.7ตู้ฐานสิงห์ตู้ฐานสิงห์ โครงสร้างของขอบบนและขอบล่างข่องตู้ตกท้องช้างอ่อนโค้งเล็กน้อย เป็นลักษณะที่เรียกว่าฐานเรือสำเภา ซึ่งเป็นแบบเดียวกับฐานของสถาปัตยกรรมโบสถ์ วิหารสมัยอยุธยาเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดบ่งถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาอย่างแท้จริงเป็นศิลปที่สูงล้ำด้วยฝีมือในเชิงผสมผสานความงานอย่างแช่มช้อยควบคู่เข้ากับความแข็งแกร่งของรูปทรงของตู้ ผนังตู้ทั้ง 4 ด้านคือด้านหน้าซึ่งทำบานประตูปิดเปิด ด้านข้างขวา ด้านข้างซ้ายและด้านหลังเขียนลายรดน้ำกนกรวงข้าวตกแต่งเต็มเนื้อที่ซึ่งจะได้พรรณนาโดยลายละเอียดในตอนต่อไปขอบบนขอบล่างและฐานสิงห์ศิลปินได้บรรจงจำหลักลายบนเนื้อไม้อย่างสวยงามและได้สัดส่วนอีกทั้งประดับกระจกสีเขียว เพื่อให้กระบวนสีทองของทองคำเปลวที่ติดบนเนื้อไม้สีเขียวของกระจกและสีแดงของรักแดงซึ่งลงเป็นพื้นหลังของลายขับสีที่ตัดกันและเน้นให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ตู้ไทยโบราณหลังนี้กล่าวกันว่า เป็นฝีมือบรมครูวัดเชิงหวาย ซึ่งเป็นแบบฉบับลายกนกรวงข้าวที่นำช่อกนกเปลวมาตกแต่งเป็นรวงข้าวให้ดูสวยงามวิจิตรตระการตายิ่ง ...X
2กท.23ตู้ขาหมูมีลิ้นชักตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบออกเถาเทพพนมครึ่งตัว หัวนาค หัวครุฑ ลิงครึ่งตัว เคล้าภาพ ด้านหน้าเป็นภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยวเต็มเนื้อที่ มีลายกนกเปลวเป็นพื้นหลัง ด้านข้างขวาซ้ายเคล้าภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติภายในเถากนกโดยไม่มีเส้นแบ่งภาพ ...X
3อย.18ตู้ขาหมูมีลิ้นชักตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถา ครุฑคาบ นาคคาบออกเถาเทพพนมครึ่งตัว หัวนาค หัวครุฑ ลิงครึ่งตัว เคล้าภาพ ด้านหน้าเป็นภาพบุคคลยืนโดดเดี่ยวเต็มเนื้อที่ มีลายกนกเปลวเป็นพื้นหลัง ด้านข้างขวาซ้ายเคล้าภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติภายในเถากนกโดยไม่มีเส้นแบ่งภาพ ...X
4กท.318ตู้ขาหมูมีลิ้นชักตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือเถาไขว้ ครุฑคาบนาคคาบ ออกเถา ครุฑ นาค เคล้าภาพนก กระรอก ลิง กินรี กินนรอมนุษย์ นามเทพปักษีเคล้าภาพพุทธประวัติ ...X
5อย.27ตู้ขาหมูตู้ลายรดน้ำกนกเปลวเครือดเถาครุฑคาบนาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ เคล้าภาพขบพุ่มข้าวบิณฑ์ภาพบุคคลยืนเดี่ยวเต็มเนื้อที่ ภาพจับ ภาพอมนุษย์ และภาพเล่าเรื่องในชาดก ...X
6กท.362ตู้ขาหมูตู้ลายรดน้ำลายกนกเปลวเครือเถาและลายก้านขด กนกเปลว ครุฑคาบ นาคคาบ นกคาบ ออกเถาหัวครุฑหัวนาค หัวนก หัวงู นางรำ เทพพนม ม้ามังกร ราชสีห์ มังกร นาค ช่อเปลวหางโตพระยาครุฑ มีหน้าขบในระหว่างเถากนก เคล้าภาพเทวดา สัตว์หิมพานต์ และสัตว์ ได้แก่นก กระลอก ลิง เป็นต้น ...X
7กท.47ตู้ขาหมูตู้ลายลดน้ำ เขียนภาพพุทธประวัติและภาพเล่าเรื่องทศชาติ ...X
8กท.32ตู้ขาหมูมีลิ้นชักตู้ลายลดน้ำ เขียนภาพจับและภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ...X
9กท.43ตู้ขาหมูตู้ลายลดน้ำกนกเปลวเครือเถาไขว้ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถาหัวนาค หัวครุฑ เคล้าภาพสัตว์ นก กระรอก ลิงเคล้าภาพเล่าเรื่องสังคายนาพระไตรปิฏก ตู้นี้มีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่มีลิ้นชักอยู่ภายในชั้นกลางของตู้๒ ลิ้นชัก เขียนลายที่หน้าลิ้นชักเป็นลายดอกพุดตานเครือเถา ...X
10กท.1ตู้ขาหมูตู้ลายรดน้ำ กนกเปลวเครือเถาไขว้ ครุฑคาบ นาคคาบ ออกเถา หัวนาค หัวครุฑเคล้าภาพนก กระรอก ในระหว่างเถากนก เคล้าภาพเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ...X
Page 1 of 41 (405 items)Prev123441Next v