เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ

rss

เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ

เกร็ดความรู้จากเอกสารโบราณ

LiveArticles/อนุตตานทีปนี/240219_1.jpg

อนุตตานทีปนี

คัมภีร์ว่าด้วยการรวบรวมข้อวินิจฉัยพระวินัยที่พ้นจากพระบาลี
เรียบเรียงโดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ

                  อนุตตานทีปนี เป็นคัมภีร์ที่มุ่งสร้างความกระจ่างในการวินิจฉัยหัวข้อพระวินัยให้แจ่มแจ้ง ไร้ข้อกังขาสับสนดังคำบาลีที่ปรากฏในตอนหนึ่งของคำภีร์ที่ว่า วินเย ปาฏวตฺถาย ซึ่งเมื่อตวจสอบความหมายของคำศัพข้างต้น ได้ความว่า เพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้ฉลาดในการวินิจฉัยข้อพระวินัยของเหล่าพระภิกษุผู้ประพฤติความเพียร